Formular Demo

Date

Date Firmă

Sunt Plătitor de TVA ?

TVA la incasare

Date Utilizator

Personalizare

Pachetul selectat

Addon-uri

Servicii

Termeni și condiții

Termeni și Condiții

 • Acceptarea Termenilor
 • După citirea termenilor, click pe “Accept” pentru a vă înregistra, accesa și a utiliza Pulse for Business.
  Dacă reprezentați o societate comercială, vă asumați termenii și condițiile în numele acesteia, ea devenind în cele din urrmă Beneficiar.
  AccelerIT Services reprezintă FURNIZORUL în relația comericală cu Beneficiarul și este proprietarul intelectual al sistemului Pulse for Business.
  Totodată, va asigura suport tehnic și mentenanță în conformitate cu acest contract prin acces remote la dispozitivele clientului.

 • Documentele componente ale Acordului
 • Beneficiarul și Furnizorul agreează acest Acord privind Termenii și Condițiile de utilizare Pulse for Business ce se regăsesc în prezentul document.
  Acești Termeni se aplică atât în cazul utilizării unei versiuni de trial, cât și în cazul achiziției Pulse for Business, acceptarea lor fiind necesară și la completarea Formularului de Comandă.

  În cazul în care Termenii și Condițiile de Utilizare a Site-ului sau a unei versiuni de trial sunt diferiți de cei ai Formularului de Comandă, atunci cei din urmă primează.
  Beneficiarul își asumă responsabilitatea pentru faptul că a avut posibilitatea de a analiza Termenii și Condițiile Generale de utilizare înainte de a le accepta.
  AccelerIT Services recomandă imprimarea unor copii ale Termenilor și condițiilor de utilizare ale site-ului/aplicației în vederea păstrării lor pe perioada relației comerciale.
  Toți Termenii definiți în prezentul document și utilizați altundeva pe site sau în alte documente au același sens ca cel abordat în Termenii și Condițiile generale de utilizare.

  I. Termenii Acordului

  a) Data efectivă de intrare în vigoare a Acordului (“Data intrării în vigoare”) reprezintă data la care Furnizorul pune la dispoziție Beneficiarului contul de Client sau de trial, iar efectele lui încetează la data expirării contului de trial sau conform termenilor de utilizare.
  În cazul în care Beneficiarul a optat pentru un cont de trial de 30 de zile, acesta va fi notificat în prealabil de expirarea contului, comunicându-i-se prin email la adresa furnizată ca adresă de contact, data efectivă a întreruperii a serviciului, iar aceea va fi data la care contul va fi anulat, în cazul în care nu s-a optat pentru utilizarea în continuare a contului sub formă de subscripție pe bază de abonament, conform planurilor tarifare regăsite pe site.

  b) Perioada minimă contractuală pentru varianta de licențiere sub formă de abonament este de 12 luni de la intrarea efectivă în vigoare a subscripției plătite și se va prelungi cu încă 12 luni sub aceleași condiții, în situația în care niciuna dintre Părți nu a solicitat contrariul.

  c) Furnizorul (AccelerIT Services) va notifica Beneficiarul cu minim 30 de zile înainte de expirarea perioadei contractuale despre acest lucru la fiecare reînnoire, așa încât clientul să aibă posibilitatea de a alege sa continue utilizarea serviciului, sau să rezilieze contractul întrerupând utilizarea aplicației la data expirării perioadei contractuale prin informarea Furnizorului cu privire la acest lucru, contactându-ne telefonic/pe email prin datele de contact puse la dispoziție la secțiunea e contact de pe site cu minim 14 zile înainte de data următoarei facturări.

  d) AccelerIT Services nu își asumă responsabilitatea păstrării datelor clienților după încetarea contractului și anularea contului clientului.

  1. Plata Serviciilor

  a) Plata serviciilor se poate efectua fie sub formă de abonament lunar, fie anual (cu reducerea aferentă acestei forme de plată).

  b) Plata taxei inițiale se va efectua conform instrucțiunilor din Formularul de Comandă completat în momentul Înregistrării.
  Se vor trimite apoi facturile lunare/anuale(în funcție de modalitatea de plată aleasă), cu termen de plată 14 zile de la data emiterii facturii.
  Tarifele sunt stabilite atât în funcție de pachetul ales, cât și de numărul de utilizatori din organizația clientului.
  Utilizatorii sunt persoane ID-uri unice, configurate de către Furnizor la cererea expresă a Beneficiarului.

  c) Beneficiarului i se vor aduce la cunoștință tarifele pentru următoarea perioadă contractuală chiar dacă nu au survenit modificări, cu minim 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acesteia.

  2. Suportul Tehnic

  Suportul tehnic va fi asigurat de către echipa AccelerIT astfel:

  - termenul de intervenție agreat de la momentul la care este semnalată problema este de maxim 24 ore pentru defecte care nu împiedică desfășurarea activității clientului și de 6 ore pentru cele care afectează desfășurarea activității;

  - serviciile de suport tehnic sunt furnizate în intervalul de lucru 9:00-18:00, de Luni până Vineri, exceptând sărbătorile legale.

  - pe perioada utilizării versiunii de trial nu sunt furnizate servicii de suport tehnic în vederea efectuării de customizări sau pentru personalizarea sistemului.

  3. Mentenanța Sistemului

  AccelerIT Services își rezervă dreptul de a efectua proceduri planificate de mentenanță a sistemului.
  Acestea vor fi aduse la cunoștință clientului cu minim 30 de zile înainte.

  4. Termeni Adiționali

  a) Capabilități Opționale

  AccelerIT poate pune la dispoziția clientului și alte funcționalități decât cele incluse în pachetul utilizat, iar clientul le poate utiliza după acceptarea, în prealabil, a termenilor și condițiilor specifice.
  Termenii și Condițiile Adiționale sunt validate online prin acceptarea lor de către client și intră în vigoare imediat după acceptarea lor de către acesta.
  Termenii Adiționali nu modifică Termenii și Condițiile Generale de Utilizare a sistemului, ci se aplică doar noii funcționalități la care se referă acordul aditional.

  b) Adăugarea sau eliminarea de utilizatori

  Administratorul Sistemului poate solicita adăugarea sau eliminarea de utilizatori noi.
  În cazul adăugării de noi utilizatori, aceștia se vor factura începând cu momentul configurării lor
  În cazul în care clientul a optat inițial pentru plată anual, userii nou configurați vor fi facturați pentru perioada rămasă până la finalul perioadei contractuale obligatorii.
  În cazul în care se vor elimina utilizatori, plata efectuată în avans pentru utilizarea acestora nu va fi rambursată.

  c) Notificările

  Toate notificările trimise de către AccelerIT Services în temeiul acordului vor fi transmise pe email la adresa furnizată la momentul înregistrării contului de client.

  II. Securitatea Datelor

  Acești termeni devin parte integrantă a formularului de comandă, Acordul de Utilizare referindu-se la acceptarea acestor termeni.
  Securitatea informațiilor are în vedere securizarea și protejarea informațiilor stocate de către utilizator în aplicație, lucru de care AccelerIT Service se face răspunzătoare.

  Se consideră a fi acceptați Termenii și Condițiile de Utilizare în oricare dintre următoarele situații:
  i) la completarea formularului de comandă online;
  ii) la semnarea unui contract și transmiterea lui.

  Dacă clientul dorește o copie a documentului cadru Termeni și Condiții de utilizare a sistemului semnată de către reprezentanții Accelerit, pot solicita acest lucru prin email la adresa [email protected].

  1. Accelerit face parte din Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal în baza notificării numărului 0005460/22.03.2013.
  AccelerIT Services își asumă responsabilitatea pentru prelucrarea datelor introduse de către client în sistem.

  2. Scopurile pentru care AccelerIT Services poate procesa Date cu Caracter Personal sunt următoarele:
  a) Configurarea, operarea, monitorizarea, customizarea și furnizarea serviciului, inclusiv a infrastructurii care stă la baza lui (hardware, software, siguranța datelor, conectarea intr-un mod seif la serviciile Bizpulse online), în conformitate cu termenii prezentului Acord;
  b) Asigurarea Suportului Tehnic, în conformitatea cu termenii și condițiile agreate de către Părți;
  c) Furnizare serviciilor de consultanță dacă sunt necesare și în termenii agreați;
  d) Creare conturilor de autentificare ale utilizatorilor;
  e) Executarea obligațiilor asumate de către AccelerIT Services față de client.

  3. Obligațiile AccelerIT Services

  3.1 AccelerIT Services are dreptul de a prelucra date cu caracter personal ale clientului numai cu scopul de a le introduce în sistem pentru ca mai apoi să fi utilizate de către Beneficiar.
  De asemenea, AccelerIT Services va notifica beneficiarul dacă vreuna dintre acțiunile acestuia din urmă contravine legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
  AccelerIT Services nu re atribuții de control minuțios al respectării legislației cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către un client.
  Dacă și în măsura în care AccelerIT Services nu este autorizată că desfășoare o activitate însărcinată de către Beneficiar, se obligă sa notifice pe acesta din urmă pe email cu privire la acest lucru.

  3.2 AccelerIT Services are posibilitatea, la cererea Beneficiarului, să corecteze, șteargă sau să adauge anumite date personale ale Beneficiarului care îi sunt necesare, în stuația în care acesta din urmă nu are dreptul să le modifice singur.
  În cazul în care AccelerIT are nevoie să se poată conecta la sistemul clientului pentru a oferi suport tehnic remote sau pentru a soluționa o cerință a Beneficiarului, acesta din urmă, în baza prezentului document își asumă răspunderea facilitări accesului Furnizorului (AccelerIT Services).
  Atât Beneficiarul, cât și Furnizorul, vor numi câte o persoană responsabilă în relația comercială pentru a gestiona procesele.

  3.3 Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, AccelerIT Services utilizează numai personalul abilitat să gestioneze astfel e informații, în baza unui contract prin care angajații și asumă responsabilitatea protejării informațiilor clienților în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor.
  AccelerIT Services își asumă răspunderea pentru instruirea personalului însărcinat cu procesarea datelor cu caracter personal ale Beneficiarilor Sistemului cu privire la procedurile aplicabile în scopul protejării datelor și a securizării acestora.

  3.4 AccelerIT Services are obligația minimă de a aplica și menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate, pentru a asigura păstrarea datelor personale în siguranță și pentru a le proteja împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale, a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării.
  Toate măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare și apoi actuale se aplică întregii baze de clienți ai aplicației online Pulse for Business deopotrivă.

  3.5 AccelerIT Services nu îș asumă răspunderea pentru datele utilizate de către utilizatorii soluției On Premises, caz în care soluția și datele sunt stocate pe serverele Beneficiarului și securizate conform procedurilor lui interne.
  Beneficiarul înțelege și este de acord cu faptul că măsurile de securitate sunt și ele supuse progresului tehnic și de dezvoltare.
  Astfel, AccelerIT Services își rezervă dreptul de a pune în aplicare măsurile adecvate menținerii nivelului de securitate a datelor la standardele optime.

  3.6 În cazul oricărei modificări de parametru de sistem efectuată cu scopul securizării sistemului și care poate afecta utilizarea acestuia, AccelerIT Services se obligă să anunțe prin email Beneficiarul și să îi ofere suport tehnic în vederea optimizării funcționale a sistemului.

  3.7 AccelerIT Services va informa prompt Beneficiarul cu privire la eventuale întreruperi ale sistemului programate pentru lucrări de mentenanță sau de securizare a sistemului.

  3.8 La solicitarea Beneficiarului și pe cheltuiala acestuia, AccelerIT Services va efectua customizări specifice necesare utilizatorilor, informând în prealabil persoana însărcinată cu administrarea sistemului cu privire la costul și timpul necesare acestor customizări.

  III. Termeni Contractuali Standard

  1. Mentenanța

  Mentenanța sistemului cuprinde activitățile:
  - adaptarea sistemului la modificările de legislație;
  - eliminarea eventualelor deficiențe de funcționare a aplicației, constatate în condițiile unei exploatări normale, conforme cu documentația de utilizare.

  2. Obligațiile Beneficiarului

  - Să asigure colaborarea personalului propriu pe parcursul colaborării.
  - Beneficiarul este obligat să anunțe orice incident sau ă trimită solicitarea pentru suport tehnic la sediul Furnizorului.
  - Să asigure condiții de derulare a contractului, să efectueze achizițiile de tehnică de calcul necesare, să realizeze activitățile care cad în sarcina sa conform Acordului și să furnizeze Funizorului toate datele solicitate, la termenele prevăzute în contract, nerespectarea acestora conducând în mod implicit la decalarea tuturor termenelor pe care întârzierile respective le implică.
  - Să efectueze plata facturilor în termenul agreat prin acest Acord.

  3. Penalități

  - Pentru nerespectarea obligațiilor de plată, Beneficiarul va fi penalizat cu 0,05% din valoarea facturilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.
  - Pentru nerespectarea obligațiilor de execuție, Furnizorul va fi penalizat cu 0,05% din valoarea prestațiilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere față de termenul final, dacă este responsabil unilateral de această întârziere.
  - În cazul neachitării integrale de către Beneficiar a costului produselor și serviciilor prevăzute în contract, din culpa exclusivă a acestuia, Furnizorul poate decide, în termen de 90 zile asupra suspendării furnizării de servicii către Beneficiar.

  4. Forță Majoră

  - Forța majoră, conform legilor în vigoare, conduce la imposibilitatea executării obligațiilor și responsabilităților asumate, exonerează de răspundere partea care o invocă și o dovedește.
  Cazurile de forță majoră vor fi comunicate celeilalte părți în termen de 10 zile de la apariția lor. Comunicarea se referă atât la începutul cât și la sfârșitul forței majore invocate.
  - În caz de forță majoră comunicat celeilalte părți conform articolului 12.1, obligațiile ambelor părți se prelungesc automat cu durata întârzierii cauzată și justificată de forța majoră.
  - Pentru întârziere sau neexecutarea de obligații datorită forței majore, nici o parte nu poate reclama celeilalte părți penalizări, orice alte despăgubiri sau participări la prejudiciul încercat de ea din cauză de forță majoră.

  5. Arbitraj

  - Toate diferendele care ar putea să apară între părți, ca urmare a executării Acordului sau în legătură cu acest Acord, vor fi soluționate pe cale amiabilă între părți încercând să se găsească o soluție reciproc convenabilă. Litigiile ce nu pot fi conciliate pe cale amiabilă vor fi supuse instanțelor de judecată competente.

  6. Măsuri Tehnice și Organizaționale

  Termenii și Condițiile următoare se referă la măsurile adoptate e către AccelerIT Services cu scopul menținerii standardului e securitate optim.
  AccelerIT Services poate schimba oricând aceste măsuri fără notificarea prealabilă a Beneficiarului doar în măsura în care aceste lucrări nu perturbă în nici un fel funcționalitatea serviciilor și în măsura în care au rolul e a îmbunătăți sau măcar menține standardele de securitate actuale.

  6.1 Controlul Accesului Fizic la Servere:
  Este obligatorie restricționarea accesului persoanelor neautorizate la spațiile, clădirile sau încăperile în care sunt amplasate sisteme de prelucrare a datelor, care procesează și / sau utilizează datelor personale. Toate Serverele sau Data Centerele, după caz, trebuiesc securizate în cazul utilizării soluției on premises pentru ca standardele de securitate a datelor să nu fie compromise.
  Se permite accesul la servere doar persoanelor autorizate în acest sens.

  6.2 Controlul Accesului la Sistem

  Accesul la sistem va fi acordat pe bază de utilizator și parolă personală a fiecărui utilizator pentru a securiza informațiile.
  Nici o altă persoană nu este autorizată să acceseze sistemul, iar AccelerIT nu își asumă responsabilitate pentru situațiile în care un utilizator își furnizează datele de autentificare unei terțe persoane.
  Toți utilizatorii care accesează sistemul Pulse for Business au un identificator unic (user ID).
  AccelerIT Services dispune de proceduri pentru a se asigura că au fost îndepliniți toate condițiile de conformitate pentru restricționarea accesului persoanelor terțe, chiar din aceeași organizație, dar care nu dispun de autorizație de a accesa datele din sistem. Dacă un utilizator părăsește organizația, accesul lui a fi revocat sau îi vor fi înlocuite credențialele cu ale noului angajat care îi va ocupa funcția.
  AccelerIT Services a stabilit o politică de securitate care interzice utilizarea în comun a parolelor, fiecare parolă fiind unică. Este alocat fiecărui utilizator câte un singur ID pentru autentificare.
  Toate parolele trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime definite de către Furnizor și sunt stocate în formă criptată.

  6.3 Controlul Accesului la Informații

  Persoanele care au dreptul de a utiliza sistemul vor avea acces numai la datele pe care le au dreptul de a le accesa, conform modulelor alocate și setărilor prestabilite de către Administratorul sistemului iar datele personale nu trebuie să fie citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării, utilizării și stocării acestora fără aprobarea Administratorului.

  6.4 Controlul Transmiterii de Informații

  Datele stocate în sistem nu pt fi transmise către exterior fără acordul Administratorului de Sistem, excepție făcând cele care conform procedurilor interne fac obiectul transferului extern (oferte, avize de Expediție, Facturi, etc).

  6.5 Controlul Intrărilor de Date

  Trebuiesc stabilite proceduri cu privire la atura datelor introduse în sistem și persoanele care au dreptul de a le introduce, în funcție de modul, departament și atribuții. Fiecare modificare de informații din sistem va fi însoțită de informații cu privire la operatorul care a procesat modificarea, astfel existând posibilitate de a urmări acțiunile întreprinse de fiecare utilizator în sistem.

  6.6 Disponibilitatea Datelor

  Datele cu caracter personal sunt protejate împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ștergerii neautorizate prin măsurile de backup întreprinse de către AccelerIT Services.

  6.7 Controlul Integrității Datelor

  Asigurați-vă de faptul că datele personale vor rămâne intacte, complete și actualizate în timpul activităților de prelucrare prin adoptarea măsurilor de securitate menționate anterior, pe nivele de utilizator și roluri.

  Contactați-ne

  *Acest câmp este obligatoriu. *Introduceți un nume.
  *Acest câmp este obligatoriu. *Introduceți un nume.
  *Introduceți o adresă de email. *Adresă de email invalidă, introduceți o nouă adresă de email!
  *Introduceți mesajul dumneavoastră. *Mesajul dumneavoastră este prea scurt!
  Trimite mesajul

  Sau urmărește-ne pe rețelele de socializare

  © 2016 AccelerIT, Toate Drepturile Rezervate.

  Termeni și condiții | Politica de confidențialitate