Politica de confidențialitate

Politica noastră de confidențialitate respectă drepturile tale de a exercita control asupra informațiilor tale personale.

1. Nu vom aduna informații personale identificabile, ca de exemplu numele dumneavoastră, adresa de email sau poștală, ori numărul de telefon ("Informații personale") fără a vă aduce la cunoștință acest lucru și fără permisiunea dvs.

2. Nu vom divulga informațiile dumneavoastră personale terților decât dacă suntem autorizați explicit în acest sens.

3. Vă permitem să vizualizați, să corectați sau să înlăturați informațiile dumneavoastră personale și alte informații asociate cu înregistrarea dumneavoastră ca utilizator al site-ului nostru.

4. Vom lua măsuri specifice pentru a proteja securitatea informațiilor personale pe care le colectăm.

5. Nu furnizăm informațiile dumneavoastră personale terțelor părți fără acord prealabil.

6. Datele cu caracter personal vor fi folosite în următoarele scopuri:

  • Pentru a personaliza serviciul pe care vi-l furnizăm;
  • Pentru a comunica cu dumneavoastră în privința serviciilor furnizate, actualizărilor acestor servicii, ale noutăților pe care am dori să vi le comunicăm;
  • Pentru a vă asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.

7. Ne angajăm să vă oferim controlul asupra informațiilor dumneavoastră cu caracter personal.

8. Vă respectăm dreptul de a dispune de informațiile dumneavoastră furnizate pe site, inclusiv de a ne cere să le ștergem din sistemul nostru.

Menționăm că suntem operatori de date cu caracter personal în baza notificării cu numărul 0005460 din data de 22.03.2013.

Pentru urgențe și alte informaţii, ne puteți contacta telefonic la: 0314 254 902.

Contactați-ne

*Acest câmp este obligatoriu. *Introduceți un nume.
*Acest câmp este obligatoriu. *Introduceți un nume.
*Introduceți o adresă de email. *Adresă de email invalidă, introduceți o nouă adresă de email!
*Introduceți mesajul dumneavoastră. *Mesajul dumneavoastră este prea scurt!
Trimite mesajul

Sau urmărește-ne pe rețelele de socializare

© 2016 AccelerIT, Toate Drepturile Rezervate.

Termeni și condiții | Politica de confidențialitate